Jesteśmy Tutaj

rehabilitacja i rozwój społeczny poprzez sport

Jak przebiegają nasze treningi kolarskie

Zajęcia z kolarstwa są bardzo atrakcyjną formą zajęć rekreacyjnych i sportowych. Walory zdrowotne kolarstwa to m.in.: poprawa ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu bez zbytecznego obciążania stawów, hartowanie organizmu, obniżenie wagi ciała, poprawa samopoczucia poprzez kontakt z przyrodą.

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną jazda na rowerze stanowi dodatkową stymulację polisensoryczną oraz posiada walory prospołeczne. Przebywanie w gronie rówieśników oraz w innym niż zazwyczaj środowisku i otoczeniu, pozwalają na wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia.

Zajęcia organizowane w warunkach miejskich pozwalają na zapoznanie uczestników z walorami rekreacyjnymi Rzeszowa i innych miejscowości, zasadami prawidłowego poruszania się rowerem oraz obiektami sportowo rekreacyjnymi (ścieżki zdrowia, siłownie na świeżym powietrzu, tor kolarski).

Prowadzone zajęcia mają charakter integracyjny oraz indywidualny. Każdy trening odbywa się w asyście wolontariuszy/rodziców.

W trakcie nabywania umiejętności rowerowych w roku 2015, uczestnicy zajęć wzięli udział w wyścigu kolarskim MTB Skandia Maraton Lang Team w Rzeszowie.

Treningi rowerowe obejmują między innymi: naukę jazdy pojedynczej, jazdę w parach, jazdę w grupie (w kolumnie pojedynczej, dwójkowej, jazdę w "roju"). Uczestnicy zajęć mają za zadanie wykonywanie określonych manewrów takich jak: start, zatrzymanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie. Poszczególne treningi charakteryzują się stopniowym wydłużaniem dystansu w terenie o różnej nawierzchni. Do najtrudniejszych zadań należy pokonanie stromego podjazdu oraz zjazd.

Treningi rowerowe naszej grupy obejmują między innymi:

  • naukę podstawowych manewrów
  • naukę jazdy w szyku kolarskim
  • naukę techniki zmiany przełożeń
  • pokonywanie dystansu
  • jazdę na różnych nawierzchniach
  • próby sprawnościowe
  • naukę jazdy na "ostrym kole"

 

 

high school diploma online